Kişisel Gelişim

Beden Dili

“İletişim kurmamak için hiçbir neden yok..”

Beden dili, kişisel gelişim dünyasının en önemli konularından biridir.

Peki nedir bu beden dili ve niye önemlidir?

Ya da gerçekten önemli midir?

Beden diline bakış açımız ne olmalı ve nasıl yorumlamalıyız?

Millet olarak düzenli olarak yaptığımız ve başarılı olduğumuz bir yeteneğimiz var; yorum yapma yeteneği…Gözlem yapma kavramını aslında yorum yapmayla karıştırıyoruz. İzlediğimiz biri gülümsüyorsa ; kişiye mutlu , ağlıyorsa ;üzüntüsü var diyoruz.

Peki soru şu; her gülümseyen mutlu mudur?

Tabi ki hayır.. Çünkü yorum yapıyoruz. Gözlem noktasında; gülümsüyor demek kafidir.

Şimdi bir başka sorunsalı gündeme getirelim; sizce doğru gözlem yapma becerisi olmayan bir kişi karşısındaki kişinin beden dilini doğru okuyabilir mi?

O zaman doğru gözlem nasıl yapılır, üzerinden geçelim:

1) Yorum yok.
2) Değerlendirme yok.
3) Analiz yok.
4) Gözlem 5 duyu ile yapılır, beyin işin içine girmez.

Gözlem ilk aşamadır ama en önemli aşamadır. Beyin gözlem aşamasında olmasa da nihai olarak adrestir. Dolayısıyla beyin gelen bilgileri değerlendirir. Peki bilgi yanlış gelirse? Silinirse? Ya da çarpıtılırsa? Sonuçta bir derecelik çarpıtma ileride çok büyük bir farka neden olacaktır. Başarısız bir çok hedefin özünde ve başında bu işlemler söz konusudur.

Uygulama: Aşağıdaki yargıları okuyun ve hangi cümlenin gözlem, hangisinin yorum ve değerlendirme içerdiğini anlamaya çalışın.

Cevapları Okumadan her cümle üzerinde dikkatlice düşünün...

1) Mehmet Bey kendine gelen e-postayı okurken dudağını hafifçe ısırdı.
2) Sekreter patronun cevabını beklerken bir anda sevinçle gülmeye başladı.
3) Kızın söylediklerinden sonra yüzünde oluşan kırmızı renk yavaş yavaş kayboldu.

Cevaplar

C1) Dudağını ısırması gözlem, e-postayı okuması ise yorumdur. E-postayı okumuyor olabilir, dalıp gitmiş bir şey okuyor olabilir.

C2) Sevinçle gülmek bir yorumdur. Sinirlenince de gülmez miyiz?

C3) Rengin kızın söyledikleri yüzünden olmuş olması yorum, rengin yavaş yavaş kaybolması gözlemdir.

Bir cevap yazın